Nasze realizacje

Washa

Dla naszego klienta z Danii stworzyliśmy system do składania zamówień na pranie oraz czyszczenie na sucho odzieży z odbiorem i dostawą do domu. Aplikacja umożliwia określenie miejsca i czasu odbioru/dostawy, wykonanie płatności online czy śledzenie statusu zamówienia. System wspiera zamówienia zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm.

Techonologia: .NET, MVC, AngularJS, nHibernate, MS SQL

Spire Group

Dla naszego klienta Spire Group stworzyliśmy trzy aplikacje z dostosowanymi do nich technologiami. Część "market place" realizowana jest przez naszych specjalistów w technologii .NET. Kolejną z nich jest blog oparty o technologię wordpress (woolspire, bakeinspire, babyspire). Ostatnią na tą chwilę przygotowywaną dla klienta aplikacją jest portal społecznościowy. Został stworzony od początku za pomocą frameworka PHP Laravel. 

 

Kalkulator Ofert (DMS, SALES)

Dla Naszego klienta – operatora sieci GSM – stworzyliśmy system do przygotowywania ofert handlowych w sektorze b2b przez jego reprezentantów handlowych (ok. 1 000).

Aplikacja wspiera proces przygotowania kalkulacji oraz ofert dla klientów
W ramach funkcjonalności, sprzedawca z dostępnych elementów buduje ofertę oraz wstępnie ją wycenia. Aplikacja wylicza warunki oraz parametry finansowe oferty, a następnie wg. ustalonych reguł  sprawdza jej rentowność – pozwala to budować ofertę atrakcyjną cenowo dla klientów przy jednoczesnym zapewnieniu jej rentowności.
Aplikacja zapewnia kontrolę nad składanymi ofertami, możliwe jest wymuszenie udzielenia zgody dla Sprzedawcy na przedłożenie oferty przez Kierownika Zespołu.

Wbudowany i parametryzowany  workflow umożliwia także śledzenie historii, statusów oferty i.e.  Sprzedawca /Kierownik Zespołu etc.
Aplikacja pozwala tworzyć warianty ofert dla klienta zapewniając jednocześnie kontrolę nad parametrami finansowymi ofert składanych klientom.

Technologia: .NET, MS SQL.

Portal PIU – REGRES (DMS)

Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń, w ramach platformy wspomagającej wymianę informacji pomiędzy polskimi firmami ubezpieczeniowymi stworzyliśmy system klasy Document Management System, który umożliwia wysyłanie/wymianę dokumentacji wypadku drogowego pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi, w sposób jednolity dla całego rynku ubezpieczeniowego. System udostępniany jest przez Polską Izbę Ubezpieczeń dla departamentów likwidacji szkód w firmach ubezpieczeniowych. Wymiana dokumentów odbywa się w sposób zaszyfrowany z wykorzystaniem klucza asymetrycznego.

Technologia: .NET, MVC, Entity Framework, MS SQL.

Wewnętrzny System Kontroli Obrotu Towarowego (DMS)

Dla naszego klienta z branży telekomunikacyjnej zbudowaliśmy aplikację klasy Document Management System pozwalający zarządzać dokumentami i pilnować procesu uzyskiwania zezwoleń na export artykułów i technologii podwójnego przeznaczenia poza obszar Unii Europejskiej.

Techologie JAVA, Hibernate, baza danych Oracle.

Portal BudParnerzy (CRM, ERP)

Dla naszego Klienta z branży budowlane, firmy CD Consulting, zbudowaliśmy aplikację ERP z rozbudowanymi modułami CRM, modułem finansowo księgowym oraz magazynowym. Aplikacja umożliwia prowadzenie administracji firmy budowlanej, zarzadzaniem jej finansami oraz projektami budowlanymi. zarówno od strony finansowej jak i np. parkiem maszynowym.

Wykorzystane technologie to JAVA, Spring, baza danych PostgreSQL.

Portal db Emerytura (SALES)

Dla Generali/DB Bank stworzyliśmy portal, za pomocą, którego klient może wykupić polisę (wpisując swoje dane i wyliczając składkę) i otworzyć konto emerytalne IKZE. Portal prześle dane do systemu polisowego i wystawi klientowi polisę.

Wykorzystane technologie to Java oraz Spring oparte na bazie danych Oracle.

ReGe – System rozliczeń reasekuracyjnych (SALES)

Dla naszego klienta firmy Generali wykonaliśmy system do automatyzacji obsługi i rozliczeń reasekuracyjnych. System współpracuje z systemem administracji polis oraz z systemem księgowym.

System umożliwia automatyczne rozliczanie umów obligatoryjnych oraz fakultatywnych, zarówno proporcjonalnych jak i nieproporcjonalnych.
Wprowadzenie tego systemu umożliwiło znaczne skrócenie czasów zamknięcia okresów rozliczeniowych.

Technologia: Java, Spring MVC, baza danych: Oracle.

Portal SKZD PIU (SALES)

Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń, w ramach platformy wspomagającej wymianę informacji pomiędzy polskimi firmami ubezpieczeniowymi stworzyliśmy system, który umożliwia wyszukiwanie i jednoznaczne sklasyfikowanie wypadku drogowego, w sposób jednolity dla całego rynku ubezpieczeniowego. System udostępniany jest przez Polską Izbę Ubezpieczeń dla likwidatorów szkód w firmach ubezpieczeniowych.

Technologia: .NET, MVC, Entity Framework, MS SQL.

Aplikacja Flexible Messaging (CRM)

Dla naszego klienta z branży medialnej (telewizja kablowa) – UPC – zbudowaliśmy aplikację pozwalającą wysyłać informacje i wyświetlać je poprzez dekoder na ekranie telewizora. Wiadomości (informacje marketingowe, info o stanie rachunku etc.) można wysyłać zarówno do pojedynczych abonentów jak i do całych grup pobranych z systemu CRM.

Wykorzystane technologie: .NET, baza danych: Oracle.

Aplikacja CRM/ERP (CRM, ERP)

Dla jednego z naszych klientów z branży chłodniczej napisaliśmy aplikację łączącą w sobie cechy aplikacji CRM oraz ERP. Aplikacja napisana w Java, Spring oraz MS SQL umożliwia zarządzanie klientami oraz umożliwia rezerwacje i wynajem urządzeń chłodniczych, jak również rozliczanie rzeczywistych kosztów wynajmu.

Technologie: Java/Spring/MSSQL

System monitoringu stanu paliw w bazach paliwowych (BI, ERP)

Dla naszego klienta z branży petrochemicznej zbudowaliśmy system klasy ERP/BI służący zbierania informacji o stanach paliw w poszczególnych zbiornikach w bazach paliwowych. System umożliwia w sposób jednoznaczny określić obecny stan magazynowy jak również prognozować sprzedaż zapotrzebowanie w ciągu najbliższego czasu.

Technologia: .NET, MVC, Entity Framework, MS SQL

Document Management System (DMS)

Dla naszego klienta z branży ubezpieczeniowej, bazując na funkcjonalnościach portalu Sharepoint w ramach Office 356 zbudowaliśmy aplikację klasy Document Management System umożliwiający zarzadzanie i wersjonowanie projektów legislacyjnych, opiniowaniem ich i weryfikację ich wersji.

Technologie ASP.NET, Sharepoint , MS SQL

Portal WebApp (SALES)

Dla naszego klienta z branży ubezpieczeniowej MetlifeAmplico rozbudowaliśmy i przystosowaliśmy portal do sprzedaży polis ubezpieczeniowych poprzez bank w ramach projektu bancassurance. Aplikacja musiała charakteryzować się wysoką dostępnością dla wielu użytkowników (rzędu 4 000 użytkowników jednocześnie).

Technologie JAVA, baza danych: Oracle.

Refaktoring systemu bilingowego (SALES)

Dla operatora telefonii komórkowej i stacjonarnej jako podwykonawca Asseco dokonaliśmy refactoringu kodu sytemu bilingowego z języka COBOL do JAVA. Głównym powodem zmiany było zmniejszenie kosztów utrzymania i rozwoju aplikacji.

Technologie wykorzystane przy projekcie to JAVA, JFS (PrimeFace), Spring oraz jako baza danych: Oracle.